Theme

Bạn đã biết cách đổi giao diện Samsung chưa?

Bạn đã biết cách đổi giao diện Samsung chưa?

 Mẹo hay

Với chiếc điện thoại Samsung Galaxy, bạn đã có cả kho giao diện được cập nhật thường xuyên mà không cần phải tải app thứ 3 hoặc giao diện riêng lẻ từ CH Play.

Cộng đồng MTSmart